La pandèmia i les entitats pessebristes: una enquesta

La pandèmia i les entitats pessebristes: una enquesta

Aviat farà 2 anys que es va declarar la pandèmia de la COVID-19. Ja des del principi vam veure que l’aparició del coronavirus era quelcom que impactaria en la nostra realitat. “Res tornarà a ser igual”, dèiem.

El món del pessebrisme no ha restat aliè a les afectacions de la pandèmia. Això és innegable. El Nadal de 2020 el col·lectiu El Bou i la Mula ens vam proposar conèixer més a fons quin havia estat l’impacte de la COVID en les entitats pessebristes del nostre entorn.

Per això vam proposar la realització d’una enquesta per entendre com la pandèmia de la COVID havia afectat les activitats organitzades durant el Nadal del 2020. L’enquesta es va fer a totes les entitats que formen la Federació Catalana de Pessebristes. Aquest Nadal 2021 estem donant a conèixer els resultats d’aquell qüestionari.

La primera conclusió que es va poder treure de l’enquesta és que la pandèmia va afectar a tothom. Sembla obvi, però ho vam poder constatar objectivament. Les respostes recollides mostraven com la pràctica totalitat de les entitats van haver de cancel·lar activitats que habitualment organitzen per Nadal. En el millor dels casos van poder realitzar actes però amb les restriccions i els canvis obligats per la pandèmia.

Més de dues terceres parts de les entitats que van contestar el qüestionari explicaven que havien hagut de cancel·lar l’exposició de pessebres. És una dada molt significativa, ja que les mostres de diorames solen ser la principal activitat que les associacions organitzen per Nadal.

L’enquesta també va servir per corroborar que les entitats van fer un esforç molt important per adoptar les mesures sanitàries que dictaminaven les autoritats. I per verificar que, en la majoria dels casos, les associacions pessebristes compten amb la col·laboració de l’ajuntament de la seva població.

Certament que les afectacions de la pandèmia han estat negatives. Amb tot, amb l’enquesta vam poder descobrir algunes dades que conviden a un cert optimisme.

Com alternativa a les exposicions, diverses entitats van organitzar mostres de pessebres al carrer, als aparadors de les botigues o en locals d’accés públic. Les respostes a l’enquesta valoraven molt positivament aquestes iniciatives, que van propiciar l’establiment de noves relacions, tant a nivell institucional com personal. No podem dir que sigui una novetat absoluta, perquè en anys anteriors ja s’havia fet alguna experiència similar, però sí que s’ha generalitzat. Ens atrevim a dir que en aquest cas es podria dir la frase: “les exposicions de pessebres al carrer han vingut per quedar-se”. Caldrà fer-ne un seguiment.

Sempre en sentit positiu, també vam poder comprovar com les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies es van incorporant en les activitats de les associacions pessebristes. Tot i que aquesta incorporació potser és més lenta del que seria desitjable. La pandèmia pot haver suposat una acceleració, però encara no tenim prou perspectiva per valorar-ho.

Massa sovint, quan es parla del pessebrisme a Catalunya, es fa des de percepcions subjectives. Amb aquesta enquesta hem volgut posar un petit gra de sorra per avançar cap un coneixement més objectiu de la realitat del pessebrisme a casa nostra. Però queda molt per fer…

Podeu accedir als detalls de l’enquesta a la revista Naixement, que edita la Federació Catalana de Pessebristes.

Albert Dresaire Gaudí