La publicació dels volums de materials

La publicació dels volums de materials

CÀPSULA 24
La publicació dels volums de Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya abans de l’any 1936.

 

A la catorzena reunió del Consell Consultiu que va tenir lloc el dia 29 d’octubre de 1925, Rafael Patxot va exposar la voluntat de publicar uns volums amb el títol genèric de Materials. Era del parer que una institució com l’Obra del Cançoner, havia de satisfer “l’anhel del nostre poble de veure quelcom d’allò en què sap que fa temps es treballa i que ell tant estima, essent, com és, son patrimoni”, en paraules del mateix Rafael Patxot. També va manifestar la necessitat d’iniciar el primer volum d’aquests Materials en dos fascicles. Seguint el seu criteri, el fascicle u -publicat l’any 1926- està dedicat a l’estudi que Francesc Pujol i mossèn Joan Puntí havien fet sobre el “Romancerillo Catalán” de Manuel Milà i Fontanals amb notes manuscrites i inèdites del mateix autor. El segon fascicle -aparegut l’any 1928- compta amb la publicació de les memòries de les dues primeres missions de l’Obra del Cançoner efectuades l’any 1922, així com d’una selecta dels materials recollits. Segueix un article sobre “La versió autèntica dels Goigs del Roser de tot l’any”, un estudi de musicologia popular realitzat per Lluís Romeu, prevere i organista de la seu de Vic.

Volum II de Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

El volum inclou també la comunicació que el mestre Francesc Pujol va llegir al Congrés d’Història de la Música celebrat a Viena l’any 1927, juntament amb l’opuscle il·lustratiu que tant va interessar als assistents al Congrés. El darrer article és un escrit que mossèn Higini Anglès dedica al mestre Felip Pedrell, qui va ser president d’honor del Consell Consultiu de l’Obra del Cançoner. El fascicle finalitza amb la Crònica de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya dels anys 1921 i 1922, escrita pel secretari de la institució, mossèn Joan Puntí.

És a dir, la selecta de Materials de les missions, anava acompanyada d’interessants articles  dedicats tant a personalitats com a estudis sobre la nostra música tradicional.

El segon volum de Materials, publicat també l’any 1928, s’inicia amb un treball de mossèn Joan Puntí dedicat a Marià Aguiló i Fuster. A part dels diaris de camp i de la selecta de materials de les missions efectuades l’any 1923, hi ha un estudi del mestre Francesc Pujol sobre “Cromatisme, modalitat i tonalitat en les cançons populars catalanes”, i un segon estudi sobre “Elements gregorians dins la cançó popular catalana”, realitzat per mossèn Francesc Baldelló, mestre de capella de l’església de Betlem de Barcelona. Finalitza aquest volum amb la Crònica de l’any 1923 escrita per mossèn Joan Puntí.

El tercer i darrer volum de Materials que es va publicar abans de la Guerra Civil, porta data de l’any 1929. En ell hi ha els diaris de camp i les selectes de materials corresponents a les missions de recerca efectuades l’any 1924, però no inclou cap estudi. El volum acaba amb la Crònica corresponent al mateix any, redactada pel secretari de l’Obra del Cançoner.

Mostra d’alguns dels volums de “Materials” de l’Obra del Cançoner.

Cadascun d’aquests volums incorpora els mapes, i els llistats d’informants i poblacions visitades.

© fotografies de Pilar López Arcos