Les Danses de Vilanova

Les Danses de Vilanova

La notícia més antiga sobre les Danses de Vilanova la podem trobar a l’obra anònima titulada Los Misterios de Vilanova, editada l’any 1851.

“Una música se situa dalt d’un empostissat a la plaça i es dona comens a les antigues i clàssiques Danses que durant molt de temps han caracteritzat el Carnaval de Vilanova i per llur mateixa antiguetat i caràcter haurien de conservar-se en lloc de desterrar-les a l’oblit, la qual cosa sembla que aniran a parar. En aquest ball, porta cada cavaller dues dames de bracet en lloc de una com s’acostuma ordinàriament dirigint la seva acció o postura durant la dansa alternativament a cada una d’elles i s’acaba amb una marxa molt bonica”.

També el text l’anomena com a ball de compàs i el situa en el temps dels polvos i les grans perruques i els gipons. Les Danses apareixen, posteriorment, referenciades al Diario de Barcelona els anys 1852 i 1870. Tot i que a l’actualitat és costum ballar-les el diumenge de Carnestoltes, no sempre ha estat aixi. Hi ha notícies d’haver-se ballat els tres dies del Carnaval de Vilanova o bé el dilluns com succeí l’any 1880.

El recull musical es deu a Magí Sans, organista i mestre de capella de Vilanova que usava la melodia del ball incorporant-la als concerts de diades assenyalades: Nadal, etc.

El recull coreogràfic es realitza l’any 1921. Primer per l’interès d’un grup de noies vilanovines seguint les indicacions de Concepció Coll, de 92 anys, filla de Vilanova. El mateix any, i degut a la coneixença d’una de les noies amb membres de l’Esbart Català de Dansaires es finalitza el recull amb la col·laboració de Felip Blasco i Joan Tomas d’aquesta mateixa entitat.

Les Danses foren restaurades a la Festa Major de 1921 per l’Esbart Català de Dansaires al Centre Català de Vilanova. L’any 1925 van ser ballades altre cop per Carnaval a l’aleshores anomenada plaça de la Verdura, un cop acabades les típiques comparses.

D’aleshores ençà, les Danses s’ha ballat en aquesta plaça, actualment anomenada Plaça de les Cols. La seva forma actual és, per tant, filla directe d’aquella restauració.

Actualment, les Danses es ballen la tarda del diumenge de Carnaval a la plaça de les Cols pels membres de les comparses que surten el matí del mateix diumenge. Les noies porten a les espatlles un mantó o mocador de Manila i els nois una armilla de color que simbolitza la pertenença a una determinada societat o entitat.
—————————

—————————

—————————