L’estopa prop del foc s’encén

L’estopa prop del foc s’encén

L’estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És per tant molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d’encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer: Amor de lluny i fum d’estopa, tot és u.

Per altra banda, donar estopa vol dir donar llenya, pegar fort. Però en el cas que ens ocupa, té un ús metafòric i significa que les temptacions són difícils de portar o d’evitar, de la mateixa manera que l’estopa prop del foc s’encén irremeiablement. Usualment el refranyer usa aquesta metàfora en un context de parelles i de passió amorosa. I així diu que donzella entre barons, com estopa entre tions o que dos promesos en el mateix lloc són estopa vora el foc.

En el nostre context actual hem d’evitar l’estopa de totes totes. Hem d’evitar les batusses i també la temptació d’encendre fogueres de vanitats o que inflamin els ànims que ja són prou encesos.