Li diu el mort al degollat:
qui t’ha fet eixe forat?

Li diu el mort al degollat:
qui t’ha fet eixe forat?

Aquesta és una dita típica valenciana que serveix per recriminar en els altres allò que nosaltres tenim agreujat. Ho podem expressar de moltes altres maneres, com per exemple, veure la palla en els ulls dels altres i no veure la biga en el seu, o cap geperut no es veu el gep, ni cap banyut les banyes, o encara diu l’ase al mul: ‘fes-te enllà, orellut’ o el perol diu a la paella: ‘si m’embrutes, t’emmascaro’.

És condició humana. Evidentment els nostres ‘pecats’ ens semblen menors o més passables que els dels altres, que ens molesten i fins i tot ofenen.

I ben sovint allò que recriminem en els altres ho tenim nosaltres corregit i augmentat. Ho podem doncs vincular també amb aquella citació bíblica que diu que llanci la primera pedra aquell que estigui net de culpa.

Li diu el mort al degollat: Qui t’ha fet eixe forat?