Lluís Garcia Petit

Lluís Garcia Petit

LLUÍS GARCIA PETITUna interessant entrevista, que s’acaba convertint en tertúlia, amb en Lluís Garcia Petit, director de l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial (IPACIM), una entitat jove que encapçala el seu web amb la definició que va elaborar l’UNESCO l’any 2013:

S’entén per “patrimoni cultural immaterial” els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents– que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural.

Tan clar que està definit i tan fàcil que sembla. I , en canvi, quin gran debat que pot arribar a generar tot plegat.

La il·lustració musical escollida pel convidat és marinera: “La barca xica”, amb el grup MESTRE D’AIXA.