Missa pastoril de Sant Joan de les Abadesses

Missa pastoril de Sant Joan de les Abadesses

Llibertats d’orgue: Missa pastoril de Sant Joan de les Abadesses.

Vers per al darrer evangeli de la missa: Esta noche zagalejos.

Interpretació de Montserrat Torrent a l’orgue de l’església de Sant Miquel de Vielha l’any 1994.

L’orgue esdevenia un instrument verament popular en diferents moments de l’any litúrgic, especialment en el cicle de Nadal, on l’organista tenia llicència per interpretar les melodies populars de moda del moment. Ens situem en el segle XIX. Els quaderns d’organista anomenats “llibrets d’orgue” són uns manuscrits que ens il·lustren amb gran quantitat de temes. No cal dir que els fidels que assitien als oficis s’ho passaven molt bé.

Escoltem, a tall d’exemple, el darrer fragment de la Missa Pastoril de Sant Joan de les Abadesses que porta per títol: Vers per al darrer evangeli. És un vers que en ve subtitulat com “Esta noche zagalejos” (segurament és l’incipit d’un villancet de l’època). Una introducció valenta i combativa ens condueix al caient melòdic rítmic  tradicional d’una Bolangera que, acabada la seva exposició, serà farcida amb una improvisació sobre un tema extret del Llibre d’orgue de Calaf. Una recordança momentània i fugissera d’El noi de la mare dona pas a la finalització brillant i gairebé agressiva del fragment i, consegüentment, a la del conjunt dels versos destinats a aquesta “Missa pastoril”.