No és més net qui més neteja,
sinó qui menys embruta

No és més net qui més neteja,
sinó qui menys embruta

Totes les coses ens les podem prendre amb una certa relativitat. Ningú posseeix la veritat absoluta ni cada assumpte el podem afrontar d’una única manera. Cada mestre té el seu llibre. I tant! I sort en tenim d’això!

En el cas que ens ocupa és canviar els criteris de valoració. No valorem la netedat en si mateixa, sinó el fet de no embrutar. I aquest no embrutar ens pot estalviar d’haver de netejar moltes coses que no caldrien que fossin brutes o desendreçades.

És una valoració més sostenible i que ens porta a aprofitar millor els recursos que tenim. I no esgotar-los.

Cada vegada que em diuen la quantitat de quilos de brossa que generem per persona, només tenint en compte el que llancem a les escombraries, m’esgarrifo.

No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta