O tots moros o tots cristians

O tots moros o tots cristians

O tots frares o tots canonges. O tots lladres o tots serenos. Suposo que la dita més antiga és la que feia O tots monges o tots canonges, quan els monges encara no eren monjos.

El que vol dir és que tots som iguals davant la llei. Sense distincions. En concret, que tots els membres d’un col·lectiu han de rebre un mateix tractament. No fer parts ni quarts.

I en això som encara, quan ja no equiparem moros i cristians, o monges i canonges, sinó pobres i rics, quan la vara de la justícia no és la mateixa segons tinguis o no tinguis diners.

O tots moros o tots cristians