On no hi ha escriptura no hi ha obligació

On no hi ha escriptura no hi ha obligació

 

És tradició pensar que la gent, sobretot de pagès, és lleial a la paraula donada. Perquè tradicionalment no sabia llegir ni escriure. Però si això va ser mai cert, un dia va deixar de ser-ho. Un dia la paraula donada va deixar de tenir tant de valor i ja no va ser tan ferma com ho havia estat. Va ser el dia que els advocats varen arribar a pagès… Voleu saber per què?

On no ho ha escriptura no hi ha obligaciò