Paga que és gata

Paga que és gata

Ja us en podeu anar! No us vull pas! Ja ho sé que sou bona gent.

Però sou bona gent d’aquella que no paga. Ja ho sé que estudieu.

Quan hagueu acabat i sigueu doctors, aleshores ja vindreu i us obriré la porta perquè tindreu la bossa plena.