Passar la mà per la paret

Passar la mà per la paret

Aquesta expressió la utilitzem per dir que algú no té diners, per dir que algú és pobre. El refranyer té moltes expressions per indicar la pobresa (i moltes lligades a la ): Amb una mà al davant i una altra al darrere, Amb les mans darrere, Amb les mans al cap, Amb les mans buides, més pobre que un Déu te’n do i un llarg etcètera. Hi ha moltes maneres per indicar que algú és pobre com una rata o com un drap d’església o que algú està més pelat que Carracuca, o que sant Marc o que una rata.

Les mans són reflex d’allò que fem i hi queden rastres dels nostres actes: Qui oli remena, les mans se n’unta. I la fraseologia referida a les mans (vinculades a la persona i al sentit del tacte) és molt rica i extensa. Vegem-ne alguns altres exemples. També podem passar-li la mà per la cara a algú (avantatjar-lo) o passar-li la mà per l’esquena (afalagar-lo).

Seguirem veient expressions sobre les mans en subsegüents seccions.

Passar la mà per la paret