Per un clau es perd una ferradura

Per un clau es perd una ferradura

Per un clau es perd una ferradura

La dita és més llarga: Per un clau es perd una ferradura, per una ferradura un cavall i per un cavall un cavaller.

Les conseqüències de les nostres actuacions (o de la manca d’actuació, també) són progressives i proporcionals. Talment com aquella gota persistent que pot acabar foradant la pedra.

La dita ens prevé que cal actuar quan toca, per tal d’evitar mals majors. Perquè ja se sap que qui no adoba la gotera, ha d’adobar la casa entera.