Posar portes al mar

Posar portes al mar

O Posar portes al camp (o a la muntanya). Indica que algú fa feina vana, com per exemple donar a qui més té, ensenyar a qui més sap, etc.

La immensitat del mar fa impossible tancar-lo amb una porta. És una imatge ben gràfica d’un impossible. I una altra manera d’indicar aquesta feina absurda és Portar aigua al mar.

Aquesta absurditat o impossibilitat, en sentit contrari, ens serveix per indicar algú que no sap veure allò que és ben evident. I llavors diem: Aigua a mar no trobaries!

Posar portes al mar