Preludi i dansa (obra lliure)
Lluís Lloansí i Marill

Preludi i dansa (obra lliure)
Lluís Lloansí i Marill

Lluís Lloansí i Marill

El seu tarannà bonhomiós, una exquisida educació, una sempre impecable presència, tot plegat barrejat amb grans dosis de modèstia i prudència, han estat trets claus perquè Lluís Lloansí hagi estat conegut en el món de la sardana amb el sobrenom del “senyor de la cobla”.

Nascut a Sant Feliu de Guíxols l’any 1914, comptable de professió, la música no fou la seva ocupació principal però sí que tingué una gran importància en la seva vida. Tot i que ja comptava amb antecedents musicals a la família, les primeres nocions de música les rebé en el cor parroquial i posteriorment Josep M. Vilà i Gandol va guiar la seva formació acadèmica. Cap al 1940 es trasllada a Barcelona, on exerceix de pianista i dirigeix l’Orquestra Barcino, que tenia la seu a l’Orfeó de Sants.

En aquesta institució conegué el mestre Pérez Moya, de qui va rebre les primeres indicacions de la instrumentació per a cobla. Lluís Lloansí establí unes sòlides relacions personals amb molts dels més coneguts compositors barcelonins, arribant al púlpit de la direcció de cobles com la Barcelona o la Ciutat de Terrassa.

Com a compositor, en la seva joventut va escriure força música religiosa que els atzars de la guerra van destruir, i la seva obra posterior se centra bàsicament en la música per a cobla. Compta amb una quarantena de sardanes i algunes obres lliures entre les que destaca “Fantasia lírica” per a dues cobles i percussió.

L’obra que avui escoltarem, “Preludi i dansa”, és una peça breu estrenada l’any 1961, construïda sobre una encisadora melodia que va escriure per a ser interpretada, com a dansa de pastors, per l’orquestra del Centre Catòlic de Sants en les representacions de “L’Estel de Natzaret”. L’enregistrament és de la històrica cobla Barcelona, en un concert celebrat al Palau de la Música Catalana, el dia 15 de febrer de 1972, sota la direcció del mateix autor.

Preludi i dansa, de Lluís Lloansí i Marill.