Resum 2022, … i part V: Les colles de 6

Resum 2022, … i part V: Les colles de 6

El nombre de colles de 6 no ha variat gaire des del 2019, però a causa de les baixes i el retrocés de nivell, representen actualment un percentatge major del món casteller. Enguany, s’ha tancat el curs amb 33 colles de 6, de les 87 que han sumat algun castell en aquest any de represa.