Retallables didàctics

Retallables didàctics

Si bé cadascuna de les làmines de retallables que hi ha en les calaixeres del Fons Joan Amades tenen una marcada voluntat d’entreteniment infantil, encara avui, aquestes ens transmeten intactes com a objectius base: el fet d’ensenyar, aprendre i dotar a la mainada, a través del joc, de recursos per accedir al món dels adults. Però, a més, la contemplació i anàlisi en l’actualitat dels documents ens aporten dades tècniques d’estudi en el procés d’elaboració de les litografies.

En una divisió de caire pedagògic, es conserven en la col·lecció del folklorista que hi ha en les instal·lacions de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tres sèries litogràfiques que tenien com a objectius el lleure i la formació.

El primer dels grups de papers està format per 5 retallables d’Epinal editats a França per l’impressor Pellerin, en els quals hi ha, com a nexe comú, l’alfabet. Les làmines estan plantejades per iniciar els menuts en la lectoescriptura aprenent a associar lletres amb dibuixos d’una forma simpàtica. Els títols de les capçaleres són: Alphabet des cris de Paris (ALF-0001); Alphabet militaire comique (ALF-0002); Alphabet mascarade (ALF-0003); Alphabet des masques & types (ALF-0004) i, Alphabet de l’enfance (ALF-0005). En totes les cartolines de la sèrie hi apareixen il·lustrades figures humanes els rostres els quals, en la major part, respiren aires grotescs característics de l’època en què foren impresos, probablement, pels voltants del 3r quart del segle XIX.

En la segona de les sèries i, més reduïda encara en nombre de grup, ja que només està constituïda per tres làmines, s’hi reprodueixen, també, personatges amb estètica burlesca: Types contemporains (HUM-0001); Les cris de Paris (HUM-0002) i, una darrera, dissenyada com les anteriors a Epinal per Olivier-Pinot, França, però, amb text en llengua castellana i dipòsit a Barcelona a nom de Vidal y C.; Caricaturas de profesiones y oficios (HUM-0003).

Pel que fa a la tercera de les sèries i sobretot més abundosa en un sentit numèric, la componen un total de 31 retallables que tenen la fauna i la flora com a centre d’interès. En aquesta ocasió, el conjunt de les litografies estan estampades a Barcelona però per Hijos de Paluzie, probablement, entre els anys 1901 al 1922 i, les dimensions de totes les làmines, incloses les anteriors sèries, és sempre a redós d’un format DIN A3. Són composicions murals on hi ha dibuixats grups diversos d’animals i plantes amb traçats realistes, com per exemple: Rinoceronte, dromedario, ciervo, tigre, léon, golondrina, murciélago, oso blanco, oso pardo, foca, ardillas, ballena, baobab, pino, roble, palmera… en fi, agrupats, sovint, més amb un criteri artístic que no pas una altra cosa. I, cal afegir que les cartolines porten a la capçalera per títol: Història Natural. Ara bé, alguns d’aquests retallables de la col·lecció de l’Amades estan repetits, però impresos en edicions diferents, com ara les que hi ha amb els topogràfics alfanumèrics: (HIN-0015) i (HIN-0016).

En contemplar la duplicitat de les làmines, ens apropen una informació complementària ja que des d’un punt de vista pictòric, la tècnica, amb la qual estan acolorides, és distinta. En la primera, els colors s’han aplicat amb el recurs de la trepa. En canvi, en la segona, la fórmula d’estampació dels colors ha evolucionat ja que, com a resultat final, són d’una major qualitat tècnica menys arcaica. D’aquí que, la contemplació de l’obra, doncs, és en definitiva, també, una altra menudesa didàctica que el Fons Amades ofereix.