Sant Bartomeu de Sants
(de Barcelona)

Sant Bartomeu de Sants
(de Barcelona)

Sinopsi
De com va ser el martiri i posterior trasllat de residència de sant Bartomeu, patró de l’actual barri de Sants de Barcelona.

Llegenda tradicional extreta
de la lectura de diverses publicacions.