Ser el pal de paller

Ser el pal de paller

Ser el pal de paller

El pal de paller és el pal que serveix d’eix al voltant del qual es munta el paller. El sosté dret. Evidentment no fem ús d’aquesta imatge en el sentit estricte, sinó com una metàfora, en sentit figurat.

En política ho apliquem a aquella persona, ens o formació que aglutina al seu voltant moltes sensibilitats transversals. I ha de tenir unes qualitats de lideratge i de pont entre mentalitats i idees ben diverses.

I com en tots aquests títols que sorgeixen per aclamació popular, no hi ha estudis ni cap formació específica que et prepari per ser-ho, sinó que són els fets que te l’atorguen.