Si tu te’n fas la rosa

Si tu te’n fas la rosa

Adults, galanteig: “Les transformacions” o “Si tu te’n fas la rosa”.

Un dels espais habituals del galanteig ha estat el ball tant a l’interior d’una sala com al carrer. Les melodies i ritmes de moda constituïen (com passa en l’actualitat) el repertori d’aquests balls.

La cançó anomenada Les transformacions que ara escoltarem, és un valset la lletra del qual és un antic recurs narratiu: la persecució amorosa de dos amants on la dona es transforma en diferents realitats per a escapar-se de l’home però, a la vegada, aquest es transforma en altres personatges que són imprescindibles per a l’existència de la dona transformada. Per exemple el text diu:

Si tu te’n fas la rosa / rosa d’un jardí gran,
jo me’n faré jardinaire / per a anar-te’n regant.
Si te’n fas sirena / sirena del mar gran,
jo me’n faré pescaire / per a anar-te’n pescant

Etc.

Al final es casen.

Aquesta cançó va ser recollida del Sr. Ramon Codina d’Avinyó (Bages) per Ramon Vilar, el 12 de maig de 1988.