So per a fer abeurar les ovelles i so per a fer venir les cabres

So per a fer abeurar les ovelles i so per a fer venir les cabres

Comunicació. Fonocomportaments: so per a fer abeurar les ovelles i so per a fer venir les cabres.

El poder del so, manifest tant en els comportaments ideològics com en els funcionals de l’home, presenta en les espècies animals una situació determinada vinculada a l’aparellament i a la seva subsistència. És per això que l’home ha tingut la idea de la reproducció artificial d’aquests sons des del moment que ha volgut capturar o atraure els animals.

Els reclams adreçats als animals tenen dues categories: vocals i estris sonadors. Els primers tenen com a característica les onomatopeies amb consonants linguopalatals i inflexions de veu molt diverses, que indiquen la capacitat multiforme de l’aparell que permet la fonació.

El conjunt d’aquests reclams indica una gran capacitat auditiva de l’home adquirida en relació amb el seu entorn natural. L’home comparteix amb el món animal la importància del so com a mitjà d’informació per damunt de l’element visual, malgrat que, actualment, el sentit de la vista hagi adquirit un paper més important en la nostra civilització urbano-industrial.

Del so com a element identificatiu, en tenim una mostra, per exemple, en el fet que les esquelles dels ramats peninsulars fora de Catalunya tenen el batall metàl·lic, mentre que aquí tradicionalment són fets d’os, diferència que comporta una sonoritat ben peculiar.

Escoltarem tot seguit dos breus fonogrames: un és un so per a fer abeurar les ovelles recollit a Gandesa (Terra Alta) l’any 1989, i l’altre és un so per a fer venir les cabres recollit a El Molar (Priorat) l’any 1986. Ambdós varen ser enregistrats per Josep Crivillé i Ramon Vilar.