Sortir del foc per caure a les brases

Sortir del foc per caure a les brases

És una comparació que significa que, a vegades, per intentar evitar un perjudici, ens procurem un mal més gran. Té per tant el matís d’empitjorar, d’anar a pitjor, d’anar a mal borràs.

Trobem, amb un significat semblant, aquella altra dita: pitjor és el remei que la malaltia, també amb el sentit que, volent evitar un mal, en reps un de pitjor.

Ens podem remuntar a un origen llatí de l’expressió: «Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim» (trad.: ‘Caus en Escil·la, desitjant evitar Caribdis’). Escil·la i Caribdis són dos monstres fabulosos situats a ambdós costats de l’estret de Messina, terribles per als navegants.

Sortir del foc per caure a les brases.