Tenir mala peça al teler

Tenir mala peça al teler

La indústria tèxtil sempre ha tingut un pes important en l’economia del nostre país. Per això el lèxic català és ple de referències a aquest món, com anirem veient durant uns dies.

Així, diem que algú té mala peça al teler en dues situacions diferents. En una de molt concreta, quan té una malaltia molt greu, però també, amb un sentit més general o inconcret, quan ens trobem en alguna situació difícil.

La peça és un teixit que es fabrica d’un sol cop en un teler. I la peça ha estat sempre una unitat de treball o producció bàsica en el món tèxtil, de manera que es cobrava a tant la peça, sobretot, la gent que feia de teixidor a casa.

Tenir mala peça al teler