Ull per ull, dent per dent

Ull per ull, dent per dent

Aquesta sentència és potser de les més antigues adoptades pel refranyer català. Prové d’una sentència bíblica i fa referència a la Llei del Talió: el que em facis et faré. Es tracta d’una pena que consisteix a fer sofrir al delinqüent un dany igual al que ell ha causat. I en el seu moment era un gran avenç demanar “només” la mateixa pena per al delinqüent.

Curiosament és d’aquelles dites que molta gent troba sospitoses de traducció directa. Però és clar, la Bíblia és traduïda a moltes llengües des de temps immemorials. De fet és de les primeres obres escrites de les quals es conserva algun exemplar manuscrit en moltes llengües modernes.

No em cansaré de recordar que a Europa hi ha una tradició proverbial comuna que arrenca de la Bíblia i dels autors grecollatins, majoritàriament, sense menystenir altres influències, com ara el món àrab o altres d’arrel eslava, per exemple.

Ull per ull, dent per dent