“Una cançó vui cantar”

“Una cançó vui cantar”

Cançó llarga: “Una cançó vui cantar”, Les noies del Maiol

La cançó llarga lírico-narrativa seria l’equivalent de l’anomenat “Romance” castellà. Es considera un dels gèneres cançonístics més important especialment per l’elaboració literària que l’acompanya. És el tipus de cançó que només té per finalitat el lleure, l’entreteniment, narrar històries, entretenir mentre es poden fer altres activitats.

La cançó llarga-baladística és molt rica en temàtiques diferents: de lladres i bandolers, amoroses (tant d’amor com de desamor), cavalleresques, històriques, tràgiques, etc. Avui escoltarem fragmentàriament una cançó que porta per títol Les noies del Mallol. Ens la va cantar l’Enric Pagès de la masia La Badosa de la Vall del Bac a l’equip que en aquell moment formàvem l’Associació de Recerca Etnomusicològica (J. Crivillé, G. Ballús, M.Antònia Juan i R. Vilar). Era el juliol de 1983. Parla de les noies del Mallol, un indret determinat, que han anat a espigolar un camp i a la més petita de les tres li han robat les manades que ha fet…