Val més ser cap d’arengada
que cua de lluç

Val més ser cap d’arengada
que cua de lluç

Val més ser cap d’arengada que cua de lluç

O Val més ser amo d’un ou que mosso d’un bou o Val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia o Val més ser un petit amo que un gros mosso o Val més ser un petit pagès que un gran masover.

D’una manera general podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d’altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l’últim de la primera. I encara, amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau.

Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d’un centre de poder que és lluny, físicament, i també pel que fa a interessos.