Categoria «Els remeis de l’Ermità»

Fra Valentí Serra

El tradicional Calendari de l’Ermità dels Pirineus ens ofereix aquesta secció “Els remeis de l’Ermità”, a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, religiós caputxí, historiador i arxiver, i col·laborador i membre del consell de redacció del Calendari.

A partir de les seves investigacions sobre l’aportació franciscana a la cultura popular, ja sigui en el terreny de la cuina, l’agricultura, la jardineria o les herbes remeieres i la terapèutica, Fra Valentí Serra ens parla d’alguns dels productes més típics del nostre hort, ens explica els seus origens, les seves propietats, tant vitamíniques com medicinals, i també ens dona consells pràctics per al seu conreu i consum.

L’ametlla amarga

L’ametlla amarga és remeiera i molt refrescant   L’ametller (llat., Prunus amygdalus) és un arbre que des de temps immemorial  gaudeix de molta estima en la tradició agrícola i remeiera de Catalunya. L’ametller fa una bellíssima flor blanca, o lleugerament rosada, i és un dels primers arbres en florir i, per aquest motiu, força sovint …

L’espernallac

L’espernallac  té propietats estomacals   Les fulles de l’espernallac o santolina (llat., Santolina Chamaecyparissus; cast., abrótano) són vermífugues i molt estimulants de l’organisme. Els antics frares posaven espernallac dins dels armaris per tal d’evitar que la roba s’arnés, puix que la seva intensa flaire és un dels millors i més eficients insecticides de caràcter natural …

La camamilla

La camamilla és calmant i molt digestiva   La camamilla és una herba remeiera molt estimada per la medicina popular car gaudeix de notables propietats calmants del sistema nerviós i, sobretot, afavoreix la digestió. El religiós caputxí fra Jacint de Sarrià (†1778) escrigué que de la flor de la camamilla se’n fa un oli molt …