L’ase diu al porc orellut

L’ase diu al porc orellut

L’ase diu al porc orellut

Que fàcil que és veure els defectes en els altres, sense parar compte que allò que els retreiem, molt sovint nosaltres ho tenim  augmentat i agreujat.

És allò de veure la palla en l’ull dels altres i no veure la biga en el nostre. O com diuen al País Valencià, Diu el mort al degollat: —Qui t’ha fet eixe forat?

Per tant, abans de criticar algú, pensem si no hi estem reflectint els nostres defectes.