Costums fan lleis

Costums fan lleis

Perquè sí. Perquè sempre s’ha fet així. Per què fins ara ho he pogut fer i ara em dius que no?

Realment el costum té un poder que li reconeixen les lleis. I sovint aquestes lleis s’adapten a través dels usos i costums que en fa la gent i els pobles.

I aquest dret consuetudinari és recollit en la doctrina judicial i pot acabar creant precedent.

Costums fan lleis.