Un ball de bastons: el Xotis de l’Arboç

Un ball de bastons: el Xotis de l’Arboç

La diversitat que presenten els balls de bastons del nostre país en les seves actuacions dins el context festiu permet de veure en directe les tendències que els estudiosos has descobert en el seu origen. D’una banda, la connexió amb el culte a la mare terra, perfectament observable en aquelles figures en què colpegen els bastons sobre el sòl; d’altra banda, el paral·lelisme amb el món guerrer que evidencien els cops sovintejats entre els diversos balladors, els quals es podrien resumir en dues paraules: defensa i atac o viceversa.

Escoltem tot seguit el Xotis de l’Arboç. És sens dubte el ball estrella del repertori arbocenc. El més esperat pel públic que contempla l’exhibició de la festa major i el més aplaudit alhora. Esdevé molt espectacular per la velocitat progressiva que adquireix el ball durant el seu transcurs. Però també és d’una inqüestionable bellesa rítmica i melòdica. Es balla únicament en aquesta vila del Baix Penedès. Probablement, el títol, pot donar a entendre que es tracta de l’adaptació d’algun ball de moda de finals del segle XIX. De tota manera la melodia consta de dues parts diferenciades: mentre la segona és clarament un xotis, la primera no ho sembla tant.