Llibre tancat, mestre callat

Llibre tancat, mestre callat

Un bon mestre no necessàriament ha de ser una persona que tinguem al davant i que ens expliqui lliçons. Hi ha mestres amagats en d’altres llocs, com ara als llibres. Cada cop que obres un llibre, t’apareix un mestre.

Del llibre vell, el bon consell, perquè els clàssics solen ser font de saviesa i de vegades tenim la sensació que ens repetim i que allò que escrivim o fem ja ho havien dit o fet altres molt abans que nosaltres.

També diuen que cada mestre té el seu llibre i que d’Amics i llibres, pocs i bons. Cal saber, doncs, triar i escollir allò d’on podrem treure’n algun ensenyament.

És ben clar que tothom disposa cada dia de 24 hores per fer-ne l’ús que en vulgui. La tria que en fem, farà que siguin més o menys profitoses.

Llibre tancat, mestre callat.