Ball de Gitanes de l’Arboç

Ball de Gitanes de l’Arboç

L’estructura bàsica del ball o entremès de Les gitanes de l’Arboç és la següent: benvinguda i breu parlament de l’estaquirot (el qui aguanta el pal de les cintes); Ball de trenar i destrenar les cintes; ball d’El rotllet; parlaments o “versos” dels gitanos i les gitanes; intervenció del gitano gros per acabar els parlaments; sortida itinerant amb la música de La passada. De fet és un esquema d’entremès comú a aquesta àmplia zona geogràfica (Alt i Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt i Baix Camp). La diferència amb els altres balls de gitanes són els versos que es reciten. A l’Arboç, sobre un esquema antic, on la desimboltura i frescor eròtiques hi fan acte de presència, no hi manquen les al·lusions i crítiques a la situació política local.

Escoltem una mostra d’aquest Ball de gitanes.