Completes de Marçà

Completes de Marçà

La festa de la Mare de Déu de Les Malalties de Marçà al Priorat, se celebra just després de Nadal, el 27 de desembre al pic de l’hivern. La festa, litúrgicament comença el dia abans amb les primeres Vespres i el cant de les Completes (darrera part de l’Ofici diví al final del dia). És la influència del calendari jueu a la litúrgia romana segons el qual les festes comencen a la posta del sol del dia abans i dura fins la posta del sol, segones Vespres, de la festa pròpiament dita.

Les Completes de la vigília de la festa de la Mare de Déu de les Malalties de Marçà és un acte molt solemne on hi trobem encara la pràctica de la interpretació dels anomenats “versets instrumentals” que s’intercalen amb els versos cantats de la salmòdia.

Els “versets instrumentals” són una pràctica antiga, incrementada especialment a l’època del Barroc, i que ha arribat fins els nostres dies. Consistia a solemnitzar els textos de la litúrgia catòlica tant de la Missa com de l’Ofici diví en les festes importants, interrompent el recitat del text (d’un salm, d’un himne, d’una pregària de súplica…) amb petites frases melòdiques instrumentals. Tant es podien interpretar a l’orgue com amb un petit conjunt instrumental.

Així, doncs, unes melodies anònimes tocades amb el violí del Sr. Vendrell de Marçà que les ha mantingudes al llarg del temps, ara són interpretades per un conjunt instrumental dins la mateixa celebració. Escoltem ara una mostra d’aquesta pràctica musical insòlita dins el recitat d’un salm de les Completes de Marçà.