Conillets a amagar

Conillets a amagar

Joc d’infantesa

La veu rogallosa de la Joana Masip de La Bisbal de Falset ens fa avinent aquí un joc infantil d’amagar. Consisteix que la llebre, la “llebreta”, és la caçadora que va a caçar conills, “conillets”, els quals s’han d’amagar per tal que la llebre no els descobreixi.

El joc està en amagar-se bé mentre es canta una formuleta ben característica i molt comuna a totes les terres de parla catalana. De tota manera, sobre el mateix tema hi ha una gran variabilitat lingüística. Qui no s’amaga bé és caçat per la llebreta i passa a fer de caçador o caçadora mentre es torna a començar el joc.

Escoltem aquesta formuleta.