Gegants de Berga

Gegants de Berga

Gegants Vells

La primera referència de gegants a Berga és de 1472. Es pot deduir de la documentació existent que aquest primer gegant probablement era un xanquer. La primera referència documental explícita sobre l’existència d’un gegant a la processó del Corpus a Berga data de l’any 1695, i es troba en una relació de despeses de les festes d’aquell any. Malgrat tot, però, l’aparició dels Gegants de cartró pedra a la Patum ha de ser una mica anterior, entre els anys 1662 i 1694, període del qual no s’ha conservat la documentació. L’any 1704 aquestes figures inicials van patir una important restauració, i no va ser fins l’any 1867 quan van ser retirades definitivament de l’escenificació pel seu mal estat de conservació.

Gegants Nous

L’any 1866, va ser la data d’incorporació a la Patum dels actuals Gegants Vells. Als seus inicis, aquestes figures no vestien com a sarraïns i no ho van fer fins el 1876 seguint la moda del moment. Actualment, els gegants de Berga són dues parelles: la més antiga, els Gegants Vells, i la més moderna, els Gegants Nous que daten de 1891. Les figures compten amb una vintena de músiques pròpies, algunes d’autors berguedans com Jaume Sala i mossèn Marià Miró,  però majoritàriament, són adaptacions de melodies populars catalanes com El pobre pagès, La Dansa de Falgars o A Gironella.

L’any 1891, l’Ajuntament va decidir ampliar la comparsa amb els actuals Gegants Nous, figures adquirides a la casa “La Perfección” de Barcelona i que al llarg dels anys han obtingut diversos guardons per la seva bellesa.

Des d’aquesta última incorporació, la comparsa no ha canviat gaire, ja que només ha sofert aquelles modificacions necessàries per a la seva conservació: restauracions, canvis de vestits o la col·locació de la porra al Gegant Nou. Entre el mateix 1891 i el 1904, els rostres dels Gegants Nous es van anar enfosquint considerablement, segurament per acabar-los de dotar del caràcter musulmà que ja se’ls havia començat a donar amb el canvi dels vestits. L’any 1927 tingué lloc una renovació del vestuari dels quatre gegants que va marcar una línea que, amb pocs canvis, s’ha mantingut fins a l’actualitat.

Aquestes dues parelles són les que actuen a la popular festa de la Patum de Berga durant la setmana de Corpus. Ballen la melodia del ‘Ballet vell dels Gegants’ a temps de vals al bell mig d’una plaça plena de gom a gom.