Miratges (sardana)
Josep Serra i Bonal

Miratges (sardana)
Josep Serra i Bonal

Josep Serra i Bonal

En el conjunt de compositors de música per a cobla Josep Serra i Bonal hi té, sense dubte, un lloc molt destacat. Nat a Peralada el 1874, fou fundador l’any 1890 juntament amb el seu germà gran Miquel, de la cobla La Principal de Peralada en la que actuà durant 24 anys. Instrumentista de tible, en els seus inicis, destacà posteriorment com a fiscorn. De 1924 a 1936 dirigí la cobla Barcelona.

Autor de més de 250 sardanes, va escriure la primera als 11 anys, per a la banda de l’Escola de Música de Peralada, que li fou batejada amb El primer piu. A Josep Serra se’l coneix com el pare de la sardana moderna, atribuïnt-se-li el pas de qualitat d’unes sardanes inspirades temàticament i rítmica en els ballables i els temes populars i de moda de l’època, cap a sardanes originals, de nova concepció, sense influències foranes. Fins i tot hi ha qui és capaç de situar aquest fet en una any concret, just al tombant de segle, i amb una sardana concreta El despertar d’un somni datada l’any 1900.

Després, sardanes com La pubilla empordanesa (1902), La reina de les flors (1903) o Idil·Ii (1904), entre moltes d’altres, anaren refermant la seva personalitat musical que ja no minvà mentre visqué. Hem de fer esment de Josep Serra, també com un dels primers compositors a escriure una obra lliure per a cobla; ens referim a Presents de boda, una glossa escrita l’any 1923 sobre la cançó popular del mateix nom.

Menció a part mereix la seva importantíssima aportació en el camp dels ballables: valsos, polques, masurques, pasdobles i rigodons amb títols, generalment en castellà, com La Chula, La Arlesiana, El Grumete, Ánimo o El piloto, que en alguns cassos trobem també transcrites en el repertori de les orquestres de ball.

Josep Serra moria a Barcelona l’any 1939.

Tant sols 10 anys abans havia escrit la sardana que protagonitza el nostre “Clàssics de cobla” d’avui: Miratges, una veritable filigrana musical en el que s’hi veu clarament la ploma d’un músic madur i savi, d’un creador amb majúscules. La versió que us oferim és la de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros-Marbà l’any 2000.

Miratges, de Josep Serra i Bonal.