Barca vella, per fer-ne estella

Barca vella, per fer-ne estella

Si dèiem Bandera vella, honra de capità, el refranyer sempre té aquell contrapunt i també diu que Barca vella, bony o forat o Barques velles sempre fan aigua. Casa vella, tot són goteres. Per tant, algunes coses o estris vells ens són útils i ens mostrem orgullosos de tenir-los, però d’altres esdevenen inservibles o les seves prestacions no són les mateixes que el primer dia. Nostàlgia o novetat?

Contrastar dites com aquesta (podem parlar d’antiparèmies, que són aquelles dites que tenen sentits contraposats o contraris) ens fa allunyar-nos d’aquella dita que diu que El refranyer mai és mentider. O era Home refranyer gos i malfaener?

Alguns contrasentits de dites, sobretot en les meteorològiques pot venir donat per variacions climàtiques, que fan que una dita sigui certa en determinats llocs i en d’altres no. Però contrastos com la dita castellana No por mucho madrugar amanece más temprano o la catalana Qui matina, fa farina (en castellà també diuen A quien madruga, Dios le ayuda) només es poden explicar perquè el refranyer és fruit de la saviesa popular, acumulada de molts anys, tradicions i pensaments.

Barca vella, per fer-ne estella.