Categoria «Folkloristes (Les)»

Maria Domènech i Escoté

Maria Domènech i Escoté (Josep Miralles) Alcover, 1874 – Barcelona, 1952 La ermita es l’estoig hont tot un poble guarda les més preuades joyes de son sentimentalisme; per axò la fè sempre riu amagada a mirades indiscretes. La església de vila es sempre en lloch visible y trobador, perquè allí hi cerca’l poble la fè …

Francesca Bonnemaison i Farriols

Francesca Bonnemaison i Farriols (Franar) Barcelona, 1872 – 1949 “… A Ussel fou trobat aquest funcionari imperturbable. Ab tota la cerimonia de costúm se’n aná cap á mitja nit al lloch que li designaren. Tirá les tres pedres en l’ayre, y sortí al moment lo dimoni. Ell que ab tota la gravetat de sa professió …

Caterina Albert i Paradís

Caterina Albert i Paradís (Víctor Català)L’Escala, 1869 – 1966 El gat miola, el poll piula i el parent que em deu diners, quan els hi demano, xiula. Aquell que tot el tresca, a cap de mes pot fer gresca. La vaca o l’ovella muny, qui té la mamella al puny. Goigs fan els ous en cistella, …