Categoria «Folkloristes (Les)»

Caterina Albert i Paradís

Caterina Albert i Paradís (Víctor Català)L’Escala, 1869 – 1966 El gat miola, el poll piula i el parent que em deu diners, quan els hi demano, xiula. Aquell que tot el tresca, a cap de mes pot fer gresca. La vaca o l’ovella muny, qui té la mamella al puny. Goigs fan els ous en cistella, …

Carme Karr i Alfonsetti

Carme Karr i Alfonsetti (Joana Romeu) Barcelona, 1865 – 1943 “A dalt, el firmament té’l blau calent y fort dels cels granadins; llis, xardorós, sense un núvol; y pel damunt dels terrats, de grisor tota assoleyada, voleja un estol de coloms blanchs, com garlanda de grossos borrallons de neu sospesa en l’espay. Al lluny, ab …

Irene Rocas i Romeguera

Irene Rocas i Romeguera Llofriu, 1861 – Buenos Aires, 1947 En els pobles, quan hi ha un casament de viudos, a la vetlla, tenen la humorística costum d ‘anar a fe’ls-hi esquellots. Consisteix en agafar tot lo que faci fressa com són esquellinades, esquelles de bou, picar amb llaunes, tabals, etc. Aquell terrabastall dura fins …