Categoria «L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya»

L’ús del fonògraf

CÀPSULA 11   A l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, es va utilitzar el fonògraf en algunes de les missions de recerca. Aquest aparell, inventat per l’estatunidenc Thomas Alva Edison l’any 1877, permetia l’enregistrament i la reproducció del so.   Els cilindres de cera que s’empraven per a enregistrar el so (com així s’anomenaven, ja …

Els informants

CÀPSULA 10   A part del material presentat als concursos de l’Obra del Cançoner (en els quals també van participar alguns missioners), i al material provinent de les donacions, de la còpia de llibres i revistes, i de la cessió de material per a ser copiat, les missions de recerca van ser una eina fonamental. …

Els missioners

CÀPSULA 9    Un dels assumptes que va ser objecte de llargues deliberacions entre els membres del Consell Consultiu de l’Obra del Cançoner, era el de les persones que s’havien d’encarregar de la recol·lecció de material en les missions de recerca. Es plantejaven quin seria el nombre adequat per a constituir l’equip, quin mètode emprarien, …