Com més anys, més desenganys

Com més anys, més desenganys

Els pas dels anys és un cúmul d’experiències. Positives i negatives. El record ens porta a situacions i temps remots i sovint mig oblidats. La dita ens prevé que com més avances en la vida, més coneixes les falsedats de la gent. El que importa és superar aquestes dificultats i aprendre’n.

També diu el refranyer que Anys, danys i desenganys tornen els homes estranys. Pot ser aquesta l’explicació de la vellesa? Jo penso que hi ha molts d’altres factors a tenir en compte.

No sempre és fàcil encaixar el pas del temps i el fer anys. No sempre arribem en plenes facultats a la vellesa. Ans al contrari. Els anys hi deixen petja i sovint hi arribem físicament i emocionalment tocats. Cal cuidar molts aspectes personals per arribar-hi en les millors condicions possibles i que puguem ser el màxim d’autònoms.

Com més anys, més desenganys.