Com més cosins, més endins

Com més cosins, més endins

És una dita sarcàstica, d’aquelles que de tant en tant trobem al refranyer, on traspua un cert llibertinatge i transgressió de l’ordre establert.

En aquest cas no deixa de ser una rima fàcil, però que al darrera porta una càrrega forta de relacions familiars no admeses o consentides. Encara que en alguns reculls se’ns vulgui explicar com al fet que sovint els parents ens porten més mala voluntat que els externs. O encara d’una manera no gaire clara, però ja apuntant cap al sentit que oferíem inicialment: “A vegades es prenen confiances excessives amb alguns parents que són més allunyats que no pròxims”.

Perquè ja se sap que, on no hi ha sang, botifarres no s’hi fan.

Com més cosins, més endins.