El lleó, la lleona,
el bou, el cavall i la guineu

El lleó, la lleona,
el bou, el cavall i la guineu

Hi havia una vegada un lleó i una lleona que estaven barallats. Feia dies que es discutien. El lleó li deia a la lleona: ‘Et deixaré perquè fas molta pudor!’

En dir-li això, la lleona es va enfadar encara més: ‘Jo no en faig, de pudor!’ I va anar a cridar el bou, el cavall i la guineu, que corrien per allà, i els va preguntar: ‘Faig pudor o no?’

El primer que s’hi va acostar va ser el bou i va ben ensumar la lleona i va dir que sí, que en feia, de pudor. I és clar, la lleona encara es va enfadar més. Què van dir el cavall i la guineu?