Els articles a l’Ateneu Enciclopèdic Popular

Els articles a l’Ateneu Enciclopèdic Popular

Amb el pseudònim de Jeroni Picornell, Joan Amades firmà, entre d’altres, una sèrie d’escrits dedicats a la divulgació i l’estudi dels insectes (l’entomologia) en el Noticiari Mensual de la Secció d’Excursions de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona.

La vinculació del folklorista amb l’ateneu obrer arranca cap a l’any 1905 quan tot just tenia només15 anys d’edat, cosa que li permeté formar-se una mica més com a persona i endinsar-se en nous coneixements de forma acadèmica.

La proximitat que hi havia del centre cultural, ubicat al carrer del Carme, amb el domicili familiar al mateix barri del Raval, va ser tot un reclam per un noi que,  per viure, es guanyava el pa durant les hores de sol en una parada de draps des dels 9 anys i que més endavant, per iniciativa pròpia,  reconvertí en una de compra i venda de llibres de segona mà, la qual regentava al carrer Urgell al mercat dels Encants Nous de Sant Antoni.  La il·lusió per descobrir, per cercar, per aprendre… el conduïren, en acabar la jornada laboral, atret com estava pels llibres, a les dependències de l’ateneu enciclopèdic per continuar allí al costat del saber i de les lletres.

Pel que fa a la biblioteca del Fons Amades de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional hi ha degudament enquadernats, en 7 volums, una col·lecció d’exemplars de la segona època del butlletí Excursions que correspon al període comprès entre el mes de maig de l’any 1915 al mes d’agost del 1934, en els quals es recullen un variat nombre d’articles de temàtiques diverses realitzats per un emergent Joan Amades.

Al respecte, l’escriptor i estudiós de l’Ateneu Enciclopèdic Popular,  Ferran Aisa i Pàmies, arran d’un treball publicat a Edicions El Vaixell Blanc l’any 1991 a Barcelona titulat precisament Joan Amades i l’Ateneu Enciclopèdic Popular , estableix i classifica  els articles de l’autor en 7 apartats diferents que són:  Escrits sobre excursions i ateneisme; escrits filològics; escrits sobre meteorologia; sobre Barcelona; folklòrics; escrits editorials, pòrtics i comentaris i, també; escrits sobre entomologia, botànica i ciències socials.

En la lectura dels textos de l’Amades hi descobrim ja un apassionat narrador interessat pels costums i tradicions populars, que fa recerques, estudia la riquesa cultural del país i divulga allò que viu a través de les sortides i contactes que fa amb l’entitat.  Per cert, com a contrapunt, hi ha una secció al butlletí que porta per títol La  Cançó Popular Catalana que recull Joan Amades amb el suport  de Sebastià Giralt i del músic Robert Gerhard on, en més d’una ocasió, les cançons transcrites són cantades per boca de la mare del folklorista, Teresa Gelats.

Així, potser, perquè sovint redactava més d’un article per un mateix número del noticiari, optà, per evitar signar els dedicats als insectes o, potser, tal vegada, en no sentir-se prou còmode en la redacció dels documents en qüestió utilitzà com a refugi el pseudònim de Jeroni Picornell. Sigui com sigui però, en un paràgraf del primer article de la sèrie publicat en el número 28 del mes d’agost de 1917 exposà amb claredat als lectors: “No sóc un entomòleg i per tant no’t faré definicions científiques; només te diré quelques mots breus referents a lo moltíssim que sobre insectes podria dir-se, amb la fi d’esperonar-te a que quan te trobis al camp donant pàbul a les teves expansions et recordis d’ells i els dediquis una llambregada, i quan no, si la meva modesta enraonada no arriba a cridar-te l’atenció, te prego al menys que siguis amb ells humà i que’ls respectis.”