Fer tots els papers de l’auca

Fer tots els papers de l’auca

Hi podem fer dues lectures interessants, d’aquesta frase feta. D’una banda, es pot referir al fet d’avenir-se a fer qualsevol cosa de què es pugui treure profit; adaptar-se a qualsevol ambient, circumstància o situació. D’altra banda, també es refereix a les persones que serveixen per a qualsevol situació.

Habitualment s’utilitza quan algú ho ha de fer tot, sense comptar amb gaire complicitats o ajuda d’altres persones. Però ja ens prevé el refranyer que no es pot nedar i guardar la roba o repicar les campanes i anar a la processó. Per tant, no ho veu pas en sentit positiu sinó més aviat tot al contrari.

Fer tots els papers de l’auca.