Gegants del Barri de la Fira (Cardona)

Gegants del Barri de la Fira (Cardona)

Els gegants de la Fira són els segons més antics de Cardona, després dels del carrer Major, de l’any 1834. Neixen fruit de la competència entre carrers per a fer més lluïda la processó del Corpus.

Foren construïts per Miquel Serra i Mosella, conegut popularment com el Sabater Fraret, l’any 1908. Els gegants foren elaborats amb guix i vímet, seguint les tècniques olotines. Antoni Puig els pintà i la Senyora Torruella els va fer els vestits.

La parella es coneix com Romeu i Julieta, tot i que no se’n sap ben bé el perquè. El seu ball propi s’anomena el Vals de la Fira, tot i que en ocasions també ballen l’Americana de la Fira. Pel seu 75è aniversari es va decidir restaurar-los i fer-los uns vestits nous, fet que tingué molta rellevància ja que possiblement aquests són els gegants més estimats per cardonins i cardonines.

El 2008 celebarren el seu centenari amb una trobada de gegants centenaris, un canvi d’imatge i l’estrena de les seves còpies fetes per Toni Mujal, idèntiques al detall als originals. Els nous gegants forren apadrinats pels barcelonins gegants de Santa Maria del Mar. A la trobada també hi participaren els Gegants del Pi, els de Badalona i els de Vic.

Tot i que feia anys que no sortien de la vila, des de l’estrena de les rèpliques, és habitual veure els nous en trobades geganteres, representant la ciutat, ja que, curiosament per la gran tradició gegantera que té, Cardona és una de les poques poblacions catalanes que no té cap gegant de titularitat municipal.

A banda d’en Romeu i na Julieta, al barri de la Fira el 1996 van estrenar un gegant que recorda el Sabater Fraret, fet pel cardoní Toni Mujal. Així s’aprofità per retre un homenatge al creador de la parella.

A banda, al barri també tenen una parella de gegantons dels anys 60 que actualment es troben en procés de restauració i els gegantons-nans Micó i Nyítol, que representen dos follets i daten del 2003.