Glossa de l’Hereu Riera
Tomàs Gil i Membrado

Glossa de l’Hereu Riera
Tomàs Gil i Membrado

La glossa és una modalitat d’obra que ha estat molt conreada en el món de la música de cobla. Al contrari de l’àmbit poètic o literari, la glossa musical no té cap forma concreta ni compta amb una estructura prèvia definida. Potser per aquest motiu ha estat utilitzada habitualment pels autors ja que, com el seu nom indica, han tingut així l’oportunitat de glossar amb tota llibertat un tema musical concret, gairebé sempre una melodia tradicional o popular.

Fins i tot, en algunes èpoques, a qualsevol obra escrita per a cobla que no fos sardana se li adjuntava erròniament el nom de glossa, ja fossin poemes, divertiments o esbossos simfònics o fins i tot suites.

Amb el temps però, la producció d’obres que recreen, elaboren i desenvolupen un tema popular, una melodia d’una dansa o una cançó tradicional han esdevingut glosses i així s’han conegut popularment aquestes peces d’una durada mitja de cinc minuts que han adoptat majoritàriament el títol del tema en qüestió.

Els anys noranta el mestre Tomàs Gil i Membrado, i davant la petició de les cobles per la manca de repertori d’obres d’aquest tipus, va voler fer un exercici de creació composant fins a 20 glosses de temes populars que foren recollides en un doble CD editat l’any 1996 per la cobla La Principal de lla Bisbal. En el primer s’hi van incloure les 20 composicions esmentades amb títols com “El mariner”, “Els tres tambors”, “El noi de la mare” o “En Pere Gallerí”, per citar-ne només algunes. El segon CD recollia altres obres de l’autor d’Horta de Sant Joan com les suites programàtiques “Un dia a Montserrat” o “L’estudiant de Vic”, el poema recitatiu “El comte Arnau” o el “Concert per a tible i cobla en la menor”.

Avui us convidem a escoltar una d’aquestes glosses, la primera del CD: la que l’autor confeccionà a partir del popular tema de “L’hereu Riera”.

La “Glossa de l’Hereu Riera”, de Tomàs Gil i Membrado, amb la cobla La Principal de la Bisbal dirigida pel mestre Francesc Cassú.