Habaneras de Nueva York –
CARLOS CANO

Habaneras de Nueva York –
CARLOS CANO

A l’Estat Espanyol el món de l’havanera és prou conegut. Sobretot a Catalunya. També a Llevant hi ha les Havaneres de Torrebella. Però hi ha d’altres indrets molt curiosos i alguns d’ells desconeguts. Es canten bones havaneres, i us proposarem un altre dia escoltar-ne, a Castella, concretament a Valladolid, on hi ha una cantada molt important i veus magnífiques. I un altre indret és a Andalusia i, més concretament, a Cadis.

Un dels cantants que ha fet més bones aportacions en aquest camp és Carlos Cano, malauradament desaparegut i que per una dolència del cor que tenia va anar a un hospital de Nova York per intentar recuperar-se.

Carlos Cano ja no ho va veure clar i va composar “Habaneras de Nueva York”, una mena de continuació de les seves populars “Habaneras de Càdiz”. Us les recomano de debò. Amb la veu de Carlos Cano i una gravació magnífica que va fer justament abans del seu traspàs. Una havanera que segurament desconeixíeu, ja que no és massa coneguda, però que de ben segur a partir d’avui recomanareu.

“Habaneras de Nueva York” amb Carlos Cano.