La bolangera (Moja)

La bolangera (Moja)

La Bolangera és una dansa, probablement d’origen francès, ballada per molts esbarts dansaires. El nom prové, segurament, de la paraula francesa “boulangère”, que vol dir “fornera” i que és el nom també d’una dansa en ball rodó que es ballava a França. Fins i tot el sentit de la lletra del text que es cantava amb el ball va mantenir el to de descripció d’aquest personatge de no gaire bona fama, que res té a veure amb la poètica “balanguera” que descriu Mn. Alcover.

Va assolir gran difusió pel fet que era emprada com a “cap de ball” per a començar les festes de les places i previ acord amb els músics, podien formar-se parelles a l’atzar que calia mantenir durant tota la festa.

Formalment i de forma generalitzada, les bolangeres són balls en forma de cercle tancat, ballats per un nombre il.limitat de parelles mixtes. Acostumen a tenir dues parts. La primera, saltada, representa un desplaçament de la rotllana de parelles en una o dues direccions. Es repeteix i s’intercala entre l’altra part o figura.

Entre les segones figures més generalitzades de les bolangeres hem de destacar les cadenes de braços o mans realitzades per tots els balladors alhora o només per una part d’aquests, els canvis de parella, les passades, etc.

La Bolangera de Moja és un exemple clar d’aquest tipus de ball. A la segona part de la dansa l’home que balla realitza una cadena amb la seva pròpia parella intercalant-hi les dones de les altres parelles, una després de l’altra.

La música està composta per dues melodies quadrades, la primera en compàs 2 per 4 i la segona en comàs 6 per 8. El nombre de compasaos és de 8 la primera melodia i 9 a la segona figura ja que malgrat la melodia és també cuadrada, com deiem, al final hi ha dos acords afegits a mode de cadència conclusiva que configuren el novè compàs.

El ball de la bolangera es trova a molts indrets de Catalunya. Algunes de les més populars són la de Solsona, la de Linyola, a la Ribera de Cardós, la de Castellbó, al Pallars, i la que us em presentat avui: la Bolangera de Moja, també coneguda per la del Penedès.