La clavellinera
Sardana de Feliu Monné

La clavellinera
Sardana de Feliu Monné

Feliu Monné fou un compositor força prolífic de sardanes entre altres gèneres. Les va escriure bàsicament per a cobla però també sovint per a orquestra i encara en algunes ocasions per a piano, per a quartet o quintet de corda, i fins i tot per a tres gralles com en el cas que ens ocupa avui .

La Clavellina l’escriu l’any 1907, època que contempla una ja important extensió de la sardana arreu del territori, impressió aquesta que corroboren esdeveniments com l’estrena el mateix any, de La Santa Espina, de Morera , el fet que els concursos de cobles i les festes de la música a Barcelona comencin a ser normals, o el primer Aplec de la Sardana a Vallvidrera, etc.

Feliu Monné ens escriu una sardana llarga ben estructurada i força regular. Escoltem-la.